Shree Hari

Welcome to Audio - Hindi Discourses

by Swami Ramsukhdasji – 2001 to 2005 (coming soon)

 

Year

Date

Time

Place

Category

Title / Tags

Play

Stars

2001

12-Apr

5 a.m

 

Jnanayog

Jad-Chetan Vibhaag

play-symbol-blue.jpg

 

2001

12-Apr

8 a.m

 

Jnanayog

Jad-Chetan Jigyaasa

play-symbol-blue.jpg

 

2001

12-Apr

4 p.m

 

Jnanayog

Jad-Chetan Vibhaag

play-symbol-blue.jpg

 

2001

13-Apr

5 a.m

 

Chetaavani

Haani - Gau Hatya; Garbh Paath; Nasbandhi

play-symbol-blue.jpg

 

2001

13-Apr

8 a.m

 

Karmayog

Swabhaav Sudhaar; Vaastavik Unnatti

play-symbol-blue.jpg

 

2001

14-Apr

5 a.m

 

Jnanayog

Jada Chetan Vibhaag; Sarva Bhoot Hite Ratah

play-symbol-blue.jpg

 

2001

14-Apr

8 a.m

 

Karmayog

Jeevan Sudhaar; Swamiji-ka-Jeevan; Sethji

play-symbol-blue.jpg

***

2001

14-Apr

4 p.m

Gorakhpur

Chetaavani

Manushya Janam ka Uddesh

play-symbol-blue.jpg

 

2001

15-Apr

5 a.m

Gorakhpur

Jnanayog

Sharir se Sambandh Vicched

play-symbol-blue.jpg

 

2001

15-Apr

8 a.m

Gorakhpur

SamajSudhaar

Gau Raksha

play-symbol-blue.jpg

****

2001

15-Apr

4 p.m

 

SarvoUpyogi

Kaamna ki Nivrutti

play-symbol-blue.jpg

 

2001

16-Apr

5 a.m

 

Bhaktiyog

Mere to Giridhar Gopal

play-symbol-blue.jpg

 

2001

16-Apr

8 a.m

Gorakhpur

Prashnoutter

Garbhpaat; Taatvik; 

play-symbol-blue.jpg

 

2001

16-Apr

9 a.m

 

Prashnoutter

Gita Prachaar, Maha Paap, Panchaamrut

play-symbol-blue.jpg

 

2001

16-Apr

4 p.m

 

Bhaktiyog

Sharanagati

play-symbol-blue.jpg

 

2001

17-Apr

5 a.m

 

SarvoUpyogi

Sukh Bhog se Haani

play-symbol-blue.jpg

*****

2001

17-Apr

8 a.m

 

Chetaavani

Manushya Janam ka Uddesh

play-symbol-blue.jpg

****

2001

18-Apr

5 a.m

 

Jnanayog

Hai

play-symbol-blue.jpg

 

2001

18-Apr

8 a.m

 

SarvoUpyogi

Tatpartaah-Lage-Raho-Sethji-Prachaar

play-symbol-blue.jpg

 

2001

18-Apr

4 p.m

 

Jnanayog

Yeh Mein Nahi Hu;

play-symbol-blue.jpg

****

2001

19-Apr

5 a.m

 

Jnanayog

Saadhak Niraakaar hai

play-symbol-blue.jpg

 

2001

19-Apr

8 a.m

Rishikesh

SarvoUpyogi

Manushya Uddesh; Sethji; Swamiji’s decision to stay at Gita Bhawan; Gangaji;

play-symbol-blue.jpg

 

2001

19-Apr

4 p.m

Rishikesh

Bhakti

Bacche Jaise Ro

play-symbol-blue.jpg

 

2001

20-Apr

5 a.m

Rishikesh

Bhakti

Sadasacchaham

play-symbol-blue.jpg

 

2001

20-Apr

8 a.m

Rishikesh

Jnanayog

Apara-Para Prakriti;  Vasudevah Sarvam;

play-symbol-blue.jpg

 

2001

20-Apr

4 p.m

Rishikesh

Ananya

QA- Mera Kuch Nahi

play-symbol-blue.jpg

 

2001

21-Apr

5 a.m

Rishikesh

SarvoUpyogi

Bhog Buddhi Mat Rakho

play-symbol-blue.jpg

*****

2001

21-Apr

8 a.m

Rishikesh

Bhaktiyog

Paramatma ki Praapti Karni Hai

play-symbol-blue.jpg

****

2001

21-Apr

4 p.m

Rishikesh

Bhaktiyog

QA – Bhagwat Praapti Kewal Iccha se; Lagan

play-symbol-blue.jpg

*****

2001

22-Apr

5 a.m

Rishikesh

Bhaktiyog

Bhagwaan ka Anand

play-symbol-blue.jpg

*****

2001

22-Apr

8 a.m

Rishikesh

Jnanayog

Mera Kuch Nahi, Mujhe Kuch Nahi Chaahiye

play-symbol-blue.jpg

 

2001

22-Apr

4 p.m

Rishikesh

Prashnoutter

QA – Krodh Kaise Mite? Kuch Lena Na Dena

play-symbol-blue.jpg

*****

2001

23-Apr

5 a.m

Rishikesh

VS

Vasudeva Sarvam (VS)

play-symbol-blue.jpg

 

2001

23-Apr

8 a.m

Rishikesh

Jnanayog

Mera Kuch Nahi, Mujhe Kuch Nahi Chaahiye

play-symbol-blue.jpg

****

2001

23-Apr

4 p.m

Rishikesh

Bhaktiyog

Apna Kuch Nahi; Tu Hi Tu; Jaisa Dev waisi Puja

play-symbol-blue.jpg

****

2001

24-Apr

5 a.m

Rishikesh

Jnanayog

Para-Apara; Ahankar; Kaaran Guna Sango

play-symbol-blue.jpg

 

2001

24-Apr

8 a.m

Rishikesh

Jnanayog

Mere Kuch Nahi; Kewal Bhagwaan Mere Hai; Maanana aur Jaanana;

play-symbol-blue.jpg

***

2001

24-Apr

4 p.m

Rishikesh

Prashnoutter

QA - Mere Kuch Nahi; VS; Haani - Murti Todna, Dahej, Pariwar Niyojan; Koran;

play-symbol-blue.jpg

****

2001

25-Apr

5 a.m

Rishikesh

Jnanayog

Mera Kuch Nahi

play-symbol-blue.jpg

*****

2001

25-Apr

8 a.m

Rishikesh

Karmayog

Musafir; Panchaamrut; Seva; Tyaag; Prem; Prasannata; Sharananandji;

play-symbol-blue.jpg

*****

2001

25-Apr

4 p.m

Rishikesh

Prashnoutter

QA –Praapti ka saadhan? Utkat Abhilaasha; Mahatma; Kahaani – Swaang; mera nahi hai

play-symbol-blue.jpg

****

2001

26-Apr

5 a.m

Rishikesh

Jnanayog

Mera Kuch Nahi

play-symbol-blue.jpg

****

2001

26-Apr

8 a.m

Rishikesh

Jnanayog

Apna Kyaa Hai; Draupadi; Dukh se Unnati; Maanana Jaanana;  Gita 6/22; Kahaani

play-symbol-blue.jpg

***

2001

26-Apr

4 p.m

Rishikesh

Prashnoutter

QA-Hum Kewal Bhagwan ke; Guru ka Aadar; VS; Eknaathji; Kahaani;

play-symbol-blue.jpg

***

2001

27-Apr

5 a.m

Rishikesh

Bhaktiyog

Bhagwaan Humaare Hai

play-symbol-blue.jpg

****

2001

27-Apr

8 a.m

Rishikesh

Chetaavani

Bhaktiyog

Uddesh; Yat Karosi; Kewal Bhagwan ki Prasannata; Bhajan; Panchaamrut; Draupadi

play-symbol-blue.jpg

****

2001

27-Apr

4 p.m

Rishikesh

Prashnoutter

Dukhse Paapka Naash;

play-symbol-blue.jpg

****

2001

28-Apr

5 a.m

Rishikesh

VS

Vasudeva Sarvam (VS); Apara-Para;

play-symbol-blue.jpg

***

2001

28-Apr

8 a.m

Rishikesh

VS

VS; Bhog Sangrahka Tyaag; Kartavya Paalan; Sethji; Kahani - Rukmani; Yogatrayanandji

play-symbol-blue.jpg

****

2001

28-Apr

4 p.m

Rishikesh

Prashnoutter

QA; Kaunse Swaroopka Smaran Kare?  Smriti Labdhvaa Tat Prasaada; Kahaani? (17)-Neend kyon aati hai? Bhajan

play-symbol-blue.jpg

****

2001

29-Apr

5 a.m

Rishikesh

Bhaktiyog

Vasudeva Sarvam

play-symbol-blue.jpg

*****

2001

29-Apr

8 a.m

Rishikesh

VS

Vasudeva Sarvam (VS); Dhaarana; Mein Hu Hi Nahi; 

play-symbol-blue.jpg

****

 

2001

29-Apr

4 p.m

Rishikesh

Prashnoutter

QA-Jaruri Janeu lenai? Sandhya Vandan? Gita Press; Sant;  Gayatri Mantra; Sethji; (26) Mana lagana jaruri hai? Asli Lagan; Maa

play-symbol-blue.jpg

****

2001

30-Apr

5 a.m

Rishikesh

VS

Vasudeva Sarvam (VS)

play-symbol-blue.jpg

 

2001

30-Apr

8 a.m

Rishikesh

Bhaktiyog

Paramatma Hi Hai; VS; Mayi Sarva Midam Proktam; Moodha; BG Chp 7; He Naath;

play-symbol-blue.jpg

****

2001

30-Apr

4 p.m

Rishikesh

VS

Vasudeva Sarvam (VS)

play-symbol-blue.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001

1-May

5 a.m

Rishikesh

VS

VS; Nirmamo Nirahankaar; Karta-bhokta; Nashto Moha Tat Prasaadaat; Prem;

play-symbol-blue.jpg

****

2001

1-May

8 a.m

Rishikesh

VS

Paramatma ka ghar jaha aap ho wahin hai; Musaafir; Panchaamrut; ShriNathji;

play-symbol-blue.jpg

***

2001

1-May

4 p.m

Rishikesh

Bhaktiyog

VS; Para-Apara-Bhagwaan; Sab Jagah Ishvar Swaroop; Sethji; Maatru Shakti;

play-symbol-blue.jpg

***

2001

2-May

5 a.m

Rishikesh

VS

VS; Apna Asli Ghar; Naasato Vidyate Bhaavo

Raag-Dvesh = Sansaar; Aagamapaayiyo;

play-symbol-blue.jpg

***

2001

2-May

8 a.m

Rishikesh

VS

VS – Sab Jagah Bhagwaan ka swaroop

Raag-Dvesh mitaana hai; 

play-symbol-blue.jpg

 

2001

2-May

4 p.m

Rishikesh

Chetaavani

 

QA-Jivan ka Uddesh; Bhajan ka Aadar; Kotin taktvaa Hari Smaran;  Yat Karosi;

play-symbol-blue.jpg

*****

2001

3-May

5 a.m

Rishikesh

Bhaktiyog

Mein Bhagwan Ka Hu

play-symbol-blue.jpg

***

2001

3-May

8 a.m

Rishikesh

Ananya

Mukti-Swabhaavik-Hai; Sat Hai; Naasato Vidyate Bhaavo; Raag-Dvesh; Kahaani

play-symbol-blue.jpg

***

2001

3-May

4 p.m

Rishikesh

VS

Jab Sab Vasudeva Hai, to Mein Bhagwan ka hu kyon maane?

play-symbol-blue.jpg

****

2001

4-May

5 a.m

Rishikesh

VS

Jagat Ishvar Roop Hai

play-symbol-blue.jpg

 

2001

4-May

8 a.m

Rishikesh

Bhaktiyog

Param Pita ki God Mein

play-symbol-blue.jpg

****

2001

4-May

4 p.m

Rishikesh

Bhaktiyog

Bhagwaan Hai

play-symbol-blue.jpg

 

2001

5-May

5 a.m

Rishikesh

Bhaktiyog

Hari Sharanam

play-symbol-blue.jpg

 

2001

5-May

8 a.m

Rishikesh

SarvoUpyogi

Garbh Paath

play-symbol-blue.jpg

 

2001

5-May

4 p.m

Rishikesh

Bhaktiyog

Naam Japa

play-symbol-blue.jpg

 

2001

6-May

5 a.m

Rishikesh

Bhaktiyog

Bhagwaan Mein Lag Jao

play-symbol-blue.jpg

****

2001

6-May

8 a.m

Rishikesh

Bhaktiyog

Mein Bhagwaan ka Hu

play-symbol-blue.jpg

*****

2001

6-May

4 p.m

Rishikesh

SarvoUpyogi

Kisika Ahit Na Ho

play-symbol-blue.jpg

****

2001

7-May

5 a.m

Rishikesh

Ananya

Parishisht Bhaav;  Dhawanji

play-symbol-blue.jpg

 

2001

7-May

8 a.m

Rishikesh

Prashnoutter

QA-Bhed-Abhed Bhakti; Dvait-Advait Bhakti; He Naath Me Bhulu Nahi;

play-symbol-blue.jpg

****

2001

7-May

4 p.m

Rishikesh

Prashnoutter

QA-Sanskaar badalne ka upaaya? Uddesh;  Sethji; Swamiji Gita Bhawan rehni ki baat

play-symbol-blue.jpg

***

2001

8-May

5 a.m

Rishikesh

Bhaktiyog

Bhagwat Praapti ka Mauka

play-symbol-blue.jpg

 

2001

8-May

8 a.m

Rishikesh

Ananya

Milti Bicchudti apni nahi; Apne kewal Bhagwaan; Kripa; Karna; Sethji; Sharanandji

play-symbol-blue.jpg

***

2001

8-May

4 p.m

Rishikesh

Ananya

Bhakt aur Prachaar; Sethji

play-symbol-blue.jpg

****

2001

9-May

5 a.m

Rishikesh

Karmayog

Sansaar Bah Raha Hai

play-symbol-blue.jpg

*****

2001

9-May

8 a.m

Rishikesh

Karmayog

Mera Kuch Nahi

play-symbol-blue.jpg

*****

2001

9-May

4 p.m

Rishikesh

Prashnoutter

QA-Paramatma Sarvavyaapk hai, fir Dukh kyon ho raha hai? VS per Vishwaas nahi ho raha hai, kyon? Bhagwat praapti kyaa hoti hai who samajh mein nahi aaya? Jaanana aur Maanana; Nirlipt; bhagwat drishti;

play-symbol-blue.jpg

*****

2001

10-May

5 a.m

Rishikesh

Ananya

Kriya-aur-Padaarth-Nasato-Vidyate-Bhaavo-Karishye Vachanam Tava;

play-symbol-blue.jpg

*****

 

2001

10-May

8 a.m

Rishikesh

Jnanayog

Rahtaa aur Bahtaa; Mrutyulok; Jaanana aur Maanana;

play-symbol-blue.jpg

 

2001

10-May

4 p.m

Rishikesh

Prashnoutter

QA-Kuch Nahi Karna se Bhagwat Praapti; Kartutva Abhimaan; Sharnanandji; Gita; Swamii-Gita Paath padhne ki Vidyaa; Bhole Baba;

play-symbol-blue.jpg

***

2001

11-May

5 a.m

Rishikesh

Bhaktiyog

Bhagwan Mein Lago

play-symbol-blue.jpg

 

2001

11-May

8 a.m

Rishikesh

Prashnoutter

QA-Bhakti mein bhi Matbhed; Abhianter Mal Kabahuna jaayi;  Prema Bhakti;  Saadhan ki khaas baat.. Utkat Abhilaasha;Kaam ka sthaan Ahankaar;

play-symbol-blue.jpg

***

2001

11-May

4 p.m

Rishikesh

Prashnoutter

QA-Japa hote rahe kaise? Bhagwaan ke piche pad jaao.  Kripa se hoga;  Maa hi Hai; Kaam kahaa rehtaa hai? Ahankaar se milnaa sab dosho ka mool;  Vivek ka aadar; Sukh ki aasakti; He Mere Naath!

orange-play-button.jpg

***

2001

12-May

5 a.m

Rishikesh

Karmayog

Mera Kuch Nahi; Bhagwaan ki praapti vaastavik sthithi; Musafir; Sharir dhaari hum bilkul nahi hai; Sharir mein nahi-mera-nahin-mere-liye-nahin; sharir sansaar ke liye;

orange-play-button.jpg

***

2001

12-May

8 a.m

Rishikesh

Prashnoutter

QA-Milti Bichudti Apni Nahi; Uddesh ki Mukhyata; Yam Labdhvaa (6/22); Ruchi Lagan ki kami; kaliyug; Swamiji-Vidya-Guruji; Sethji; Lag jaao tatpartaahse; (30) Kirtan;  Tere Bhaave Jo Karo Bhalo;

orange-play-button.jpg

****

2001

12-May

4 p.m

Rishikesh

Prashnoutter

Musafir; QA-Humaara Nahi hai; Paan-Paraag chodna kaise? Apnapan chod do; Apnapan se ashuddhi; Hansdasji; Nirmamoha; Bhagwaan ko hamse kyon Prem ki aasha;  Sukh-Dukh; Sharanandji;  Viraha; He Naath; Praarthna; Kripa; Dukh ka Prabhaav; (check again)

orange-play-button.jpg

*****

2001

13-May

8 a.m

Rishikesh

Chetaavani

Uddesh ki Mukhyata

orange-play-button.jpg

 

2001

13-May

4 p.m

Rishikesh

Prashnoutter

QA-Dukh ka Prabhaav

orange-play-button.jpg

 

2001

14-May

5 a.m

Rishikesh

Bhaktiyog

Bhagwaan hi Mere Hai; Sadhak Nirakaar hai

orange-play-button.jpg

 

2001

14-May

8 a.m

Rishikesh

Bhaktiyog

VS; Gita Prachaar

orange-play-button.jpg

 

2001

14-May

4 p.m

Rishikesh

Ananya

Pukaar aur Abhyaas

orange-play-button.jpg

*****

2001

15-May

5 a.m

Rishikesh

 

Musafir Yeh Apna Ghar Nahi hai

orange-play-button.jpg

*****

2001

15-May

8 a.m

Rishikesh

Jnanayog

Jada Chetan Vibhaag; Deha-Dehi; Buraayi Rahit; Koran; Muslim;

orange-play-button.jpg

***

2001

15-May

4 p.m

Rishikesh

Prashnoutter

QA-Lagan aur Kripa;  Pukaar aur Abhyaas;  Ekaant; (20) Gai ka Naash; Pepsi; Paramatma ka varnan;  Muslim;

orange-play-button.jpg

***

2001

16-May

5 a.m

Rishikesh

Karmayog

Padaarth aur Kriya;  Vishraam aur Bhagwat Aashray;  Naivam Kinchit Karomiti;

orange-play-button.jpg

***

2001

16-May

8 a.m

Rishikesh

Bhaktiyog

Sharanagati; Ishvar Ansh; Maanlo; He Naath Mein Aapka Hu;   Ab Meri Jagah Bhagwaan reh gaye; Me Nahi Hu;

orange-play-button.jpg

*****

2001

16-May

4 p.m

Rishikesh

Prashnoutter

QA-Sharanagat ka Aacharan kaisa hoga? Bhajan – bhagwaan ka  sevan-prem-sharan Bhagwaan ke Hi Hai;  Maa Meri Hai;  Kahaani – Dekh Liyaa; (18) Bhagwaan Pyaare Nahi Lagte Hai Kyaa Kare?

orange-play-button.jpg

*****

2001

17-May

5 a.m

Rishikesh

Bhaktiyog

Bhagwaan ki Puja aur Lila

orange-play-button.jpg

*****

2001

17-May

8 a.m

Rishikesh

Bhaktiyog

Sivaai Bhagwaan Mera  Apna koyi nahi hai;  Kuch Nahi Chaahiye; Meerabai; Bura nahi samajhnaa-chaahnaa-karnaa; Muslims; Swaroop-Lila; Bhajan – Darshan kijyo ji;

orange-play-button.jpg

 

2001

17-May

4 p.m

Rishikesh

Bhaktiyog

Bhagwaan ki Puja aur Lila

orange-play-button.jpg

****

2001

18-May

5 a.m

Rishikesh

 

Chup Saadhan

orange-play-button.jpg

 

2001

18-May

8 a.m

Rishikesh

Bhaktiyog

Mast-Raho;  Bhagwaan-Humaare-Hai; Bhajan-Sab Jyaasi Re;  Pukaaro; Hare Ram;

orange-play-button.jpg

****

2001

18-May

4 p.m

Rishikesh

Prashnoutter

QA-Ram Shri Ram ka arth? Prem Tattva;  Samatvam yoga ucchyate; (10) Ghar chodu, Maa rok rahi hai; (13) Mahamantra japa – Hare-Sansaar-Nivrutti-Ram-Praapti;

orange-play-button.jpg

****

2001

19-May

5 a.m

Rishikesh

Bhaktiyog

Bhagwaan ki Puja aur Lila

orange-play-button.jpg

 

2001

19-May

8 a.m

Rishikesh

VS

Musafari Nahi hai,  Musafari ki bhaavnaa hai Apne Ghar mein Hai; Hum Bhagwat Swaroop hi hai; Mere chit mein Bhagwaan hi aavenge; jo aave so Bhagwaan hai; Kahaani-Bane bina maar nahi padti;

orange-play-button.jpg

*****

2001

19-May

4 p.m

Rishikesh

VS

Musafari Nahi hai

 

 

2001

20-May

5 a.m

Rishikesh

SarvoUpyogi

Niraash Kabhi Nahi Hona

orange-play-button.jpg

 

2001

20-May

8 a.m

Rishikesh

 

Musafari Nahi hai

orange-play-button.jpg

 

2001

20-May

4 p.m

Rishikesh

SarvoUpyogi

Niraash-kabhi-nahi-hona

orange-play-button.jpg

 

2001

21-May

5 a.m

Rishikesh

Bhaktiyog

Satsang Bhagwaan mein Prem Hai

orange-play-button.jpg

****

2001

21-May

4 p.m

Rishikesh

Prashnoutter

QA - Abhyaas;  Upaasana

orange-play-button.jpg

*****

2001

22-May

5 a.m

Rishikesh

Jnanayog

Hai Wah Apna Hai

orange-play-button.jpg

*****

2001

22-May

8 a.m

Rishikesh

 

Milti-Bicchudti Apni Nahi;  Dharmashala;  Prasanna raho; Aasha Param Dukham; Bhaiji; Anand se Raho;  Kachu lena na dena magan rehnaa; Na Buraa Samajhna-Chaahna-Karna; Sukh-Dukh

orange-play-button.jpg

****

2001

22-May

4 p.m

Rishikesh

Karmayog

Dikhtaa nahi per sharir se mein alag hu, pakki baat hai; idam shariram; pashu buddhi

orange-play-button.jpg

***

 

2001

23-May

5 a.m

Rishikesh

 

Mein Bhagwaan Ka Hu

orange-play-button.jpg

*****

2001

23-May

8 a.m

Rishikesh

 

Deh Bhautik, Ishvar aur Aap-Aastik; Vivek;

orange-play-button.jpg

***

2001

23-May

4 p.m

Rishikesh

Prashnoutter

QA-Aastik-Adhyaamik; Bodh-Bhagwad Darshan; jnanayog-bhaktiyog; (15) Pranam ki Mahimaa (17)  Deh Abhimaan saraltaah se kaise chute?  Ramanucharya; Bhaktiki Visheshtaa;

orange-play-button.jpg

**

2001

24-May

5 a.m

Rishikesh

Jnanayog

Sadhak Niraakra hai

orange-play-button.jpg

 

2001

24-May

8 a.m

Rishikesh

 

Deha Abhimaan hai nahi; sharir mein nahi, mera nahi, mere liye nahi;

orange-play-button.jpg

***

2001

24-May

4 p.m

Rishikesh

 

Aap Sharir se alag hai; Pashu Buddhi chodo; utsaah; videha; Ishvar Ansh;

orange-play-button.jpg

***

2001

25-May

5 a.m

Rishikesh

 

Kaise samajh mein aaye ke hum amartaa mein rehte hai? Sarvagatam;  Aap Paripoorna ho; Nasato (2/16);

orange-play-button.jpg

****

2001

25-May

8 a.m

Rishikesh

Prashnoutter

QA-Aap jaha ho wahaan bhagwan hai; Sab Badaltaa hai;  Kahaani-humaara beta hai;

Tatkaal ho sakta hai;

orange-play-button.jpg

****

2001

25-May

4 p.m

Rishikesh

Prashnoutter

QA-He MERE Naath Saadhan; Pukaaro; Patni sansaar mein lagaati hai kyaa karu?  Bhagwaan me lag jaao.   Dukh kisko hota hai?

orange-play-button.jpg

*****

2001

26-May

5 a.m

Rishikesh

VS

PREM-Vasudeva-Sarvam

orange-play-button.jpg

*****

2001

26-May

8 a.m

Rishikesh

 

Sarvamvidam-Satta-Swaroop; Sarvagya; honapan; Nirlipt;  ahankrut bhaav nahi hai; Sukh ke Bhogi ko Dukh Bhogna Padega; Seva; Gai; Panchgavya;

orange-play-button.jpg

 

2001

26-May

4 p.m

Rishikesh

Prashnoutter

QA-kirtan ka Laabh? Seva samay Naam Japa bhool jaate hai?  Sharanandji ke sampark kab?  Jadtaa ka aadar karnewaala chinmayataa nahi praapt kar sakega; Praapt ki Praapti; Apraapt ki Nivrutti; Chaahana;

orange-play-button.jpg

****

2001

27-May

5 a.m

Rishikesh

 

HAI-Nahi-ka-Nissched

orange-play-button.jpg

****

2001

27-May

8 a.m

Rishikesh

 

Paramatma Samaan riti se Paripoorna; Humaara sansaar nahi;  Bigadi Janam Anek ki; Sivay bhagwaan sab kusang hai; kusang rehega nahi;  Sansaar se vimukh; B se sanmukh’

orange-play-button.jpg

****

2001

27-May

5 p.m

Rishikesh

Prashnoutter

Sivay Bhagwaan Sab Kusang hai ; Paramatma ko Hai Maanana hi Satsang hai; Vyatigat Satsang - Bhagwaan ko sweekar kar lo; Sansaar se vimukh; B se sanmukh’

orange-play-button.jpg

*****

2001

28-May

5 a.m

Rishikesh

VS

Yo maam pachyati sarvatra; Duja kahaan se aave: Ajab Khilaadi; Lila

orange-play-button.jpg

**

2001

28-May

8 a.m

Rishikesh

 

Jo bicchudtaa hai woh humaari cheej nahi hoti; humaari cheej ko maanana hai; bura nahi karna-chaahana-samajhna; buraayi rahit;

orange-play-button.jpg

***

2001

28-May

5 p.m

Rishikesh

Prashnoutter

QA – Naam-Japa Swaarth ke kaaran;  Rasik bhaav; Chaahna ki kami; Bhajan-Tumko Bhooloon Ab Nahi Naath; Asli Lagan Nahi hai – kyaa karu; He Naath Aapko Bhooloo Nahi;  Mouko kaha dhoondu mein to tere paas hu;

orange-play-button.jpg

*****

2001

29-May

5 a.m

Rishikesh

VS

VS-Vasudeva Sarvam 

orange-play-button.jpg

 

2001

29-May

8 a.m

Rishikesh

 

Sarva Bhootah Hiteh Rataah;  Sab Mahatma Ban Jao

orange-play-button.jpg

 

2001

29-May

5 p.m

Rishikesh

SarvoUpyogi

Videshi cheej ki aadar karna theek nahi hai sharir ke liye;  ladki shringhaar kare who patan karne waali hai; Maata se ghar sudhaar;  VS

orange-play-button.jpg

***

2001

30-May

5 a.m

Rishikesh

VS

Deri Kis Baat ki? 

orange-play-button.jpg

*****

2001

30-May